Fere ørreder til Aarhus Bugt

Af Aarhus Lystfiskerforening d. 20-04-2017


...

62.050 flere ørreder til Aarhus Bugt


Tusindvis af små ørreder på mellem 10 og 15 cm blev onsdag d. 19 udsat ved Mølleparken i Aarhus. De ankom med en specialtankvogn fra Lundby Fisk. 21.450 ørreder blev udsat ved Mølleparken, hvorefter de resterende fragtes videre mod nord, hvor de udsættes i Egå og i flere små bække i Kalø Vig.


Fiskene er såkaldte ørredsmolt, der er 1-årige fisk på vej til saltvandet I Aarhus Bugt, hvor de her opnår hurtig vækst til sølvblanke havørreder. Formålet er primært at give alle muligheder for at fange havørreder i bugten. Bestanden af ørreder i Aarhus Bugt stammer ikke bare fra udsætninger. Men heldigvis også af vilde fisk, der produceres naturligt i de mange bække og åer, der udmunder i bugten. De østjyske kommuner og lystfiskerne gør i disse år et stort arbejde for at flest mulige bække og åer bliver naturlige vandløb med spændende natur og gode fiskebestande.


Ørredsmoltene der udsættes er af egen avl. Moder- og faderfiskene er ved elfiskeri i efteråret 2015 indfanget i Giber Å og derfra transporteret til Lundby Fisk, et specialdambrug ved Nibe. Her er fiskene strøget for æg, befrugtet og udklækket som yngel, hvorefter der er nusset godt om dem 1 års tid. Så nu er de klar til at komme ud i det rette element, hvor de må klare sig selv. Opdrættet af ørrederne er for størstedelen betalt af fisketegnsmidlerne – dvs. af fiskerne selv ved indbetalingerne til fisketegn – og administreret af DTU Aqua i Silkeborg. Aarhus Kommune betaler velvilligt for 18.000 fisk.


Ansvarlig for udsætningsarbejdet i ØLF Mikkel Nüssler udtaler: ”Vi har i samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Kommune foretaget væsentlige ændringer i udsætningsplanen for 2017. Men det er kun i meget positiv retning. Aarhus Kommune er langt fremme med det fantastiske projekt for genskabelse af Giber Å som naturvandløb ved Vilhelmsborg. Søen påregnes fjernet her i 2017,  hvorefter Giber Å er helt uden spærringer, og havørrederne vil have fuld adgang til gydninger og opvækst af yngel i hele åsystemet. Vi forventer herefter en flerdobling af den naturlige ørredproduktion i vandløbet. Set i det lys, har vi allerede i år sløjfet smoltudsætningen i Giber Å. Kvoten herfra udsætter vi i stedet i Egå”.