Fiskevand / Gudenåen


NB: Havørreden er fredet i Gudenåen opstrøms Lilleåen! Gælder året rundt! Kun "Catch & Release" på begge vores stykker!


På den øvre del af Gudenåen findes vel sagtens noget af Danmarks bedste fiskeri efter stallinger og bækørreder. Det betyder også, at dette stykke fiskervand især henvender sig til tørflue- og nymfefiskere. Åen er bred og relativ lav. Meget klarvandet. Mellem de store buske af vandranunkler, der står det meste af sommeren, finder stallingerne gode skjul. På denne strækning lever også den store majflue, Danica. På lune forsommeraftener i maj/ juni måned, kan vandet næsten eksplodere af store ørreder, der villigt lader sig forsøde med disse meget store insekter.

Parkering

P-1: 50 m vest for åen parkeres ved Åstedbro Kro og Cafeteria (Nørre Snedevej 140, 8763 Rask Mølle).
P-2: Overfor Bjerremøllevej nr. 20 køres 200 m ad markvej. Drej til højre og fortsæt ca. 200 m.
Parker væk fra vejen – der skal være adgang med traktor for landmændene, som vi ikke har en lejeaftale med!
P-3: Enggårdsvej nr. 15 er en af vores lodsejere. Der kan parkeres nede ved gården, flinke folk. Fortsæt ligeud ned til åen.

Sæson 


1. marts - 15. november, begge dage inklusiv.Sæson
Gudenå ved Ulstrup/Zone 6

Gudenåen ved Zone 6 er i den nedre del af åen og byder på en fantastisk fiskeri efter Laks og Havørred. På netop dette stykke er det blevet landet flere store laks over 10kg. Om vinter og forår kan der fanges store strømgedder langs bredden.


Sæson 
16. januar - 15. november, begge dage inklusive
MAX 2 laks må hjembringes per dag-.