Bækørred fra Århus Å


Dato 14-10-2017
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Århus Å
Metode Spin
Længde 40 cm
Vægt -

Fint bækørredfiskeri med mange fisk i varierende størrelse. Denne var den største på omkring 40 cm. Mistede en halvanden kilos fisk.Tilbage til oversigten

Indberetning


HUSK at alle medlemmer af ALF har pligt til at indberette alle havørred og laksefangster på aarhuslystfiskerforening.dk

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å, Vordgod Å, Holtum Å og Omme Å, skal indberretes på SÅS' hjemmeside, senest 4 dage efter fangst. Læs mere om reglerne for indberetning på http://www.skjernaasam.dk