Bækørred fra Giber Å, opstrøms Skovmøllen


Dato 29-09-2017
Fanget af Carsten Hammer
Sted Giber Å, opstrøms Skovmøllen
Metode Spin
Længde 35 cm
Vægt -

Smuk og meget tyk bækørred, fanget på gummifisk - genudsat. Et par hug yderligere, men ingen på land.
Fjernede en masse grene ved væltet træ i åen umiddelbart nedstrøms for vejbroen - kræver vist en motorsav...Tilbage til oversigten

Indberetning


HUSK at alle medlemmer af ALF har pligt til at indberette alle havørred og laksefangster på aarhuslystfiskerforening.dk

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å, Vordgod Å, Holtum Å og Omme Å, skal indberretes på SÅS' hjemmeside, senest 4 dage efter fangst. Læs mere om reglerne for indberetning på http://www.skjernaasam.dk