Fiskevand


» Vorgod Å
» Skjern Å
» Omme Å
» Lyngbygaard Å
» Lilleåen
» Holtum Å
» Gudenåen
» Giber Å
» Århus Å
» Alling Å
» Kortudvekslinger

Kortudvekslinger


Vi samarbejder med andre lystfiskerforeninger og har udvekslingsordninger med fiskekort til disse foreninger/ vande pt:

HOF Storå - mht. Storåen

http://www.hof-storaa.dk/


Pirken - mht. Lerkenfeld å og Ryå

http://www.facebook.com/pages/Sportsfiskerforeningen-Pirken/167854607691


Kontakt medlemsservice for yderligere information og kort. 

Hjemmeside udviklet af Troels Holstein Kaa